top of page

ПРОГРАМА 2022

27 Май
Marco Laudani
Ocram Dance Movement
Италия

30 Май
Деян Донков
България

31 Май
No Bautizados Company
Испания

4 Юни
PUC
Австрия

4 Юни
Zoi 
Efstathiou
Гърция

4 Юни
Танцова компания Дюн

България 

11 Юни
Rita Gobi Dance Company
Унгария

bottom of page